ONNISTUNUT MUUTOSPROSESSI

Muutos ei ole mallinnus!

On klisee todeta, että elämme muutosten aikaa.  Muutoksista tehdään kliseitä tarjoamalla ratkaisuksi valmiita mallinnuksia ja prosessikaavioita.

Oli kyse sitten julkisen sektorin muutosprosesseista (sote, maakunta, kuntien rakenteet jne.) tai yritysten kehitysprosesseista, ovat ne aina ainutkertaisia ja uniikkeja, samalla myös henkilökohtaisia ja yksilöllisiä.

Vuoropuhelu, kommunikaatio, on tärkein muutoksentekijä. Dialoginen toimintakulttuuri ei synny kuitenkaan itsestään.  Miten siirrytään kokouspuheesta uutta luovaan yhdessä ajatteluun?

Dialogisuus auttaa

Oy Dialogues & Design Ltd on dialogisen toimintakulttuurin ja dialogisten työtapojen ammattilainen. Koulutamme dialogiosaajia ja vuoropuhelujen fasilitaattoreita. Meillä on vuosien kokemus fasilitoinneista sadoissa eri vuoropuhelutilanteissa. Tilaa meiltä ohjaus ja tuki organisaationne muutosprosessiin. Räätälöimme kanssanne teille sopivan ja uniikin prosessin, joka johtaa onnistuneeseen muutokseen.

Palveluita muutoksen toteuttamiseen
  • suunnitteluapua muutosprosessin kommunikaatioon ja viestintään
  • koulutusta vuoropuhelutilanteiden vetämiseen
  • koulutusta huolen ja hankalan asian puheeksi ottamiseen
  • koulutusta dialogisten työpajojen ja ideariihien toteuttamiseen
  • vuoropuhelutilanteiden fasilitointia: toteutamme vuoropuhelutilanteenne vetämisen puolestanne

YHTEYSTIEDOT:

Muutoksen ohjaus ja tuki

dialogiosaajien koulutus dialogisuus Dialogues&Design esimiesten sparraus ja mentorointi fasilitointi Oy Dialogues & Design Ltd työnohjaus työpajatyöskentelyn vetäminen dialogisesti työyhteisön pirulliset ongelmat