Verkkokauppa – palvelut myös digitaalisesti!

Valitse palvelu verkkokaupastamme. Palvelut tuotetaan joko etäyhteydellä tai lähitapaamisena valintasi mukaan. Tarjoamme työnohjauspalveluita, dialogisia palvelumuotoiluprosesseja, fasilitointipalveluita ja omistajavaihdoksen valmennusprosesseja. Klikkaa tilauslomakkeen painiketta tuotteen ohessa ja täytä tilauslomake. Otamme sinuun yhteyttä.

TYÖNOHJAUSPALVELUT

Työnohjausta voidaan käyttää kaikissa organisaatioissa toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Ohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmätyönohjausta. Ohjaaja voi olla samassa fyysisessä tilassa ohjattavien kanssa tai yhteisestä sopimuksesta ohjaus voi tapahtua myös etänä. Työnohjaaja on suorittanut vähintään 60 opintopisteen koulutuksen. Keskustelut työnohjaajan kanssa ovat luottamuksellisia. Valitse prosessin kesto tilauslomakkeella.

Työnohjaaja  Jukka Hakola

Jukka Hakola
KM, työnohjaaja, yrittäjä
Vuodesta 2002 alkaen olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana sosiaalialan, terveydenhoidon ja sivistyksen toimialoilla. Myös projektityöt ja kehittämishankkeet ovat tulleet tutuiksi työnohjauksissa. Viimeiset 20 vuotta erityinen kiinnostuksen kohteita ovat olleet dialogisuus ja  verkostotyö sekä osallisuus.

Työnohjaaja Seija Tuomisto

Seija Tuomisto
KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja, Voimakehämentori
Työnohjauksessani tärkeitä asioita ovat: dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, laaja vahvuusajattelu sekä ohjattavan/ohjattavien asiantuntijuuden, voimavarojen ja vahvuuksien kuuleminen.

Työnohjaaja Marjut Kuusisto

Marjut Kuusisto
Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja, mentori ja ratkaisukeskeinen valmentaja.
Asiakkaita minulla on eri toimialoilta ja työskentelen sekä yksilö- että ryhmätyönohjaajana. 

Katja Sankalahti
Työnohjaaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, kouluttaja

Työnohjaajana ja kouluttajana intohimoni on olla hyödyksi. Työnohjauksissani punaisena lankana ovat dialogisuus, voimavarasuuntaituneisuus, ratkaisukeskeisyys ja yhdessä ajattelu. Olen lempeän rohkea puheeksiottaja, jonka pyrkimyksenä on yhteisesti konkretisoida tavoitetta ja keinoja sen saavuttamiseksi.

Dialogues & Design logo

DIALOGISTA PALVELUMUOTOILUA DIGITAALISESTI

Dialoginen palvelumuotoilu on fasilitoitu työskentelyprosessi. Se koostuu ennakoivasta, tapaamisen aikana tapahtuvasta sekä tapaamisen jälkeen tapahtuvasta työstämisestä. Jokainen kokonaisuus on uniikki ja tilaajan tarpeeseen suunniteltu kokonaisuus. Fasilitaattorin tehtävänä on vahvistaa osallisuutta ja asian omistajuutta sekä ohjata prosessia dialogisesti eteenpäin. Valittavana on yhden tai useamman kerran työpaja tiimille tai koko työyhteisölle, joko etäyhteydellä tai kasvokkain tapahtuvana. Valitse prosessin kesto tilauslomakkeella.

Dialogues & Design logo

FASLITOINTIPALVELUT

Fasilitoimme työpajoja, osallisuustilaisuuksia, kuulemistilaisuuksia, työhyvinvointipäivien toimintoja ja yleensä kaikkea yhdessä tekemistä, joiden halutaan perustuvan yhteiskehittämiseen ja yhdessä ajatteluun. Fasilitaattorimme vetävät dialogeja niin, että kaikkien kuulluksi tuleminen mahdollistuu ja ajankäyttö on yhdenvertaista. Räätälöimme tilaisuudet uniikisti asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Valitse tapahtuman kesto tilauslomakkeella.

Dialogues & Design logo

OMISTAJAVAIHDOSPROSESSIT

Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksessa tulee eteen monia keskusteltavia asioita. Juridisten ja talouteen liittyvien asioiden lisäksi usein on tarpeellista huolehtia myös henkisestä valmentautumisesta. Se voi olla henkilökohtainen tai tai joissain tapauksissa luopujan ja jatkajan yhteinen prosessi. Tilaa itsellesi ja yrityksellesi räätälöity valmennusprosessi tilauslomakkeella.

Dialogues & Design logo

dialogiosaajien koulutus dialogisuus Dialogues&Design ennakkovaikutusten arviointi esimiesten sparraus ja mentorointi fasilitointi kuulluksi tuleminen osallisuus Oy Dialogues & Design Ltd työnohjaus työpajatyöskentelyn vetäminen dialogisesti työyhteisön pirulliset ongelmat