fbpx
PALVELUT / OUR SERVICES

DIALOGISET PALVELUMME

Dialogues & Design animation by Sara Galeotti

ASIAKASPALVELUN JA TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUSKULTTUURIN
KEHITTÄMINEN:

TARJOAMME:

 • vuorovaikutustaitojen koulutusta
 • apua huoli- ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen työyhteisössä tai asiakastilanteissa
 • koulutusta huolien ja hankalien tilanteiden puheeksi ottamiseen
 • fasilitaattoreiden koulutusta
 • työpajojen, kehittämispäivien, osallisuustilaisuuksien ja muutosprosessien fasilitointia ja juontamista
 • työnohjausta
 • työyhteisövalmennusta
 • organisaation kehittämisprosessien ohjausta ja fasilitointia
 • koulutusta ja ohjausta verkostotyöhön
 • esimiesten mentorointia
 • palvelumuotoilua dialogisilla työtavoilla
 • osaamisen ja johtamisen kehittämisen konsultointia

Dialogiosaajien koulutus

Miten vedetään asiakastapaaminen dialogisesti? Miten otetaan huoli puheeksi? Miten luodaan työpaikalle hyvä vuoropuhelukulttuuri? Miten verkostossa luodaan yhdessä ajattelun mentaliteetti? Miten toimivaa verkostoa? Meillä on pitkä kokemus huolen puheeksiottajien, verkostokonsulttien ja dialogiosaajien kouluttamisesta. Tilaa teille räätälöity ja tarpeenne mukainen koulutus.

Työpajatyöskentelyn vetäminen dialogisesti

On tärkeää, että uutta suunniteltaessa tai haastavia tilanteita ratkottaessa, osallistujat esimiehiä myöten voivat keskittyä ideointiin ja ulkopuoliset vetäjät huolehtivat toiminnan sujumisesta. Tilaa meiltä työpajan dialoginen fasilitointi.

Esimiesten sparraus ja mentorointi

Esimiestyö on ajoittain yksinäistä puuhaa, varsinkin, jos vertaiskollega on etäämpänä. Dialoginen keskustelu ulkopuolisen kanssa voi auttaa. Sparraamme myös esimiehiä, kun esimiesarviointi tai uuden tehtävän aloitus kaipaa yhdessä pureskelua. Tilaa meiltä esimiesten sparraus tai mentorointi.

Työyhteisön pirulliset ongelmat

Kun työyhteisöösi on muodostunut monimutkainen ja paikoilleen jämähtänyt pattitilanne, pirullinen ongelma, voi apu löytyä ulkopuolisen vetämästä vuoropuhelusta. Dialogues & Design tarjoaa apua tilanteeseen johdon konsultoinnin, vuoropuhelutilanteen vetämisen ja hyvän, yhteisen tulevaisuuskuvan laadinnan fasilitoinnilla. Ota yhteyttä, niin laadimme kanssanne teille sopivan palvelun.

Dialogues & Design animation by Sara Galeotti

TYÖNOHJAUSPALVELUT

Työnohjausta voidaan käyttää kaikissa organisaatioissa toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Ohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmätyönohjausta. Ohjaaja voi olla samassa fyysisessä tilassa ohjattavien kanssa tai yhteisestä sopimuksesta ohjaus voi tapahtua myös etänä. Työnohjaaja on suorittanut vähintään 60 opintopisteen koulutuksen. Keskustelut työnohjaajan kanssa ovat luottamuksellisia. Valitse prosessin kesto tilauslomakkeella.

Työnohjaaja Jukka HakolaJukka Hakola
KM, työnohjaaja, yrittäjä
Vuodesta 2002 alkaen olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana sosiaalialan, terveydenhoidon ja sivistyksen toimialoilla. Myös projektityöt ja kehittämishankkeet ovat tulleet tutuiksi työnohjauksissa. Viimeiset 20 vuotta erityinen kiinnostuksen kohteita ovat olleet dialogisuus ja  verkostotyö sekä osallisuus.

Työnohjaaja Seija Tuomisto

Seija Tuomisto
KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja, Voimakehämentori
Työnohjauksessani tärkeitä asioita ovat: dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, laaja vahvuusajattelu sekä ohjattavan/ohjattavien asiantuntijuuden, voimavarojen ja vahvuuksien kuuleminen.

Työnohjaaja Marjut Kuusisto

Marjut Kuusisto
Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja, mentori ja ratkaisukeskeinen valmentaja.
Asiakkaita minulla on eri toimialoilta ja työskentelen sekä yksilö- että ryhmätyönohjaajana. 

Katja Sankalahti
Työnohjaaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, kouluttaja

Työnohjaajana ja kouluttajana intohimoni on olla hyödyksi. Työnohjauksissani punaisena lankana ovat dialogisuus, voimavarasuuntaituneisuus, ratkaisukeskeisyys ja yhdessä ajattelu. Olen lempeän rohkea puheeksiottaja, jonka pyrkimyksenä on yhteisesti konkretisoida tavoitetta ja keinoja sen saavuttamiseksi.

DIALOGISTA PALVELUMUOTOILUA DIGITAALISESTI

Dialoginen palvelumuotoilu on fasilitoitu työskentelyprosessi. Se koostuu ennakoivasta, tapaamisen aikana tapahtuvasta sekä tapaamisen jälkeen tapahtuvasta työstämisestä. Jokainen kokonaisuus on uniikki ja tilaajan tarpeeseen suunniteltu kokonaisuus. Fasilitaattorin tehtävänä on vahvistaa osallisuutta ja asian omistajuutta sekä ohjata prosessia dialogisesti eteenpäin. Valittavana on yhden tai useamman kerran työpaja tiimille tai koko työyhteisölle, joko etäyhteydellä tai kasvokkain tapahtuvana. Ota yhteyttä! Yhteystiedot sivun alareunassa.

FASLITOINTIPALVELUT

Fasilitoimme työpajoja, osallisuustilaisuuksia, kuulemistilaisuuksia, työhyvinvointipäivien toimintoja ja yleensä kaikkea yhdessä tekemistä, joiden halutaan perustuvan yhteiskehittämiseen ja yhdessä ajatteluun. Fasilitaattorimme vetävät dialogeja niin, että kaikkien kuulluksi tuleminen mahdollistuu ja ajankäyttö on yhdenvertaista. Räätälöimme tilaisuudet uniikisti asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Ota yhteyttä! Yhteystiedot sivun alareunassa.

OMISTAJAVAIHDOS

Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksessa tulee eteen monia keskusteltavia asioita. Juridisten ja talouteen liittyvien asioiden lisäksi usein on tarpeellista huolehtia myös henkisestä valmentautumisesta. Se voi olla henkilökohtainen tai tai joissain tapauksissa luopujan ja jatkajan yhteinen prosessi. Ota yhteyttä! Yhteystiedot sivun alareunassa.

JOS KIINNOSTUIT, OTA YHTEYTTÄ! YHTEYSTIEDOT ALLA.

Dialogues & Design animation by Sara Galeotti

YouTube:

Podcast / SoundCloud:

%d