ENG ITA ESP

REFERENCES

Muutamia esimerkkejä yhteistyökumppaneille tuotetuista palveluista:
Pudasjärven kaupunki

Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan palvelutuotantomallin selvitys ja esitys, tarkoituksena tuottaa kuulemisten (työntekijät ja kuntalaiset) ja päättäjien dialogien myötä arvo- ja kokemustietoa päätöksentekoon, talous- ja tilastotiedon lisäksi.

Gobierno de Navarra

ESP: El Departamento de Derechos Sociales ha presentado esta mañana el proyecto piloto “Trabajo en Red con Enfoque Dialógico”, que servirá para formar a las y los profesionales de los servicios sociales de base en este enfoque y afrontar de una nueva manera la atención a la infancia y las familias, con el objetivo de que esta sea integral y centrada en la persona. 
ENG: We are training network dialogue facilitators (about 100) for family and child protection services in Navarra region.
FI: Koulutamme noin sata dialogien fasilitaattoria (verkostokonsulttia) Nararran maakunnan perhepalveluihin ja lastensuojeluun.
Funded by Next Generation EU financing.

Kainuun hyvinvointialue

Verkostotoiminnan koulutus Mukana elämässä -hankkeeseen (itsemurhien ehkäisy Kainuussa)

Regione Emilia-Romagna

ITA: 1) Approccio dialogico per integrare il lavoro multiprofessionale nei settori educativo, sanitario e sociale. Formazione dei gruppi di governo e dei tutor. 2) Progetto Erasmus+ in 6 paesi. Stiamo facendo la formazione dialogica e la supervisione in questo progetto.
ENG: 1) Dialogic approach to integrate multi-professional work in educational, health and social sectors. Training of governance groups and tutors. 2) Erasmus+ -project to 6 countries. We are doing the dialogical trainings and supervising in this project.
FI: 1) Koulutamme dialogiosaajia ja faslitaattoreita maakunnan kuntiin. 2) Vastaamme Erasmus+ -hankkeen dialogikoulutuksista ja koko hankkeen ohjaamisesta.

Ylitornion kunta

Sivistystoimen kehittämissuunnitelman toimeenpanon konsultointi ja projektin toteutus.

Lapin aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen kasvatus- ja oppilaitosjohdon päivien juonnot ja dialogien fasilitoinnit.

TYÖNOHJAUKSET
Kemin kaupunki / Lapin hyvinvointialue
Salon kaupunki
Helsingin kaupunki
Attendo Oulu
Tornion kaupunki / Lapin hyvinvointialue
Erityislasten omaiset ELO ry
Lapin keskussairaala
Rovaniemen kaupunki
Inarin kunta

1) Inarin koulun käytänteiden kehittäminen ja toimintakulttuuri väistötiloissa toimittaessa, 2) kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman työpajan fasilitointi, ja 3) ‘Monipaikkainen Inari’ -hankkeen työpajan fasilitointi ja ulkoisen viestinnän analysointi.

Hammasasema Suusalonki

Hammaslääkäriaseman tilanneanalyysin laadinta henkilöstön kanssa ja johtamisen tuki.